Parlem de parlar, comunicació per al 3r Simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants
Tema: L'expressió oral en els cursos de català per a adults
Autors: Carme Bové, Conxita Navarro, Agnès Llagostera, Pietat Sanjuán, Jaume Sans i Enric de Vilalta
 
 

L'EXPRESSIÓ ORAL EN ELS CURSOS DE CATALÀ

 
Introducció
El canal oral
Estratègies
Els alumnes
Els professors
Els programes
  Les activitats

  L'avaluació

Bibliografia

   Enllaços

QUÈ ENTENEM PER EXPRESSIÓ ORAL?

  L’EO és la capacitat humana que inclou el domini dels coneixements i de les destreses que fan que una persona es pugui comunicar de forma coherent, clara i correcta en qualsevol situació privada, social o institucional.

Aquests coneixements tenen a veure amb el domini de la llengua pel que fa a la gramàtica, al lèxic, a la morfosintaxi, etc., i amb aspectes relacionats amb la cultura, com l’anàlisi de les situacions, els propòsits, els rols. Les destreses es refereixen a la capacitat que tenim quan parlem d’adaptar-nos al tema, saber quin registre usar, etc.

Per tal d’assolir els coneixements i  les destreses, treballem a l’aula les estratègies comunicatives que permetran a l’alumne adquirir la competència oral i potenciar l’ús de la llengua oral en situacions reals i concretes.

  OBJECTIUS DE l’APRENENTATGE DE  L’EXPRESSIÓ ORAL

  • Fer reflexionar sobre la importància de l’expressió oral en la comunicació.

  • Fomentar l’ús de la llengua definint en quines situacions es necessita parlar i què vol dir parlar bé.

  • Desenvolupar les estratègies que permetin a l’alumne avançar en el procés d’aprenentatge i comunicació.