Aprèn català

Pàgina inicial

Aprèn català
Nivells dels cursos
Cursos presencials
Cursos a distància
Centre Obert
Xarxa de centres oberts
Certificats
Oferta de cursos
Llengua i immigració
Manuals i mètodes
Informació per a la matrícula
Preus dels cursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses,
organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Certificats

Els certificats d'assoliment que expedeix el Consorci per a la Normalització Lingüística són reconeguts amb el mateix valor que els certificats de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) (vegeu l'Orde sobre títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística)

CERTIFICATS D'ASSISTÈNCIA

El Consorci per a la Normalització Lingüística expedirà un certificat d’assistència als alumnes que hagin assistit al 75% de les classes del curs.

CERTIFICATS D'ASSOLIMENT

Cursos presencials

El Consorci per a la Normalització Lingüística expedirà un certificat d’assoliment als alumnes que, a més d’haver assistit al 75% de les classes del curs, superin la prova final del curs.

Cursos a distància

El Consorci per a la Normalització Lingüística expedirà un certificat d’assoliment als alumnes que, a més d’haver fet satisfactòriament les activitats de seguiment que corresponguin, superin la prova final del curs.

Pel que fa a la resta de nivells, els alumnes que aprovin el curs rebran un certificat d’assoliment del curs.

Curs Bàsic 3 (B3)
Curs Bàsic-Elemental (BE)
Distància Diàleg Multimèdia 2 (D2)
Aula Oberta Diàleg Multimèdia 2 (DB)

Certificat de nivell bàsic de català

Certificat A1 bàsic de la SPL

Curs Elemental 3 (E3)
Curs Elemental (CE)
Distància Diàleg Multimèdia 3 (D3)
Aula Oberta Diàleg Multimèdia 3 (DC)

Certificat de nivell elemental de català

Certificat A2 elemental de la SPL

Curs Intermedi 3 (I3)
Curs Intermedi-suficiència (IS)
Curs Intermedi 1-2-3 (II)
Curs Intermedi 3 Distància (IC)
Curs Intermedi 1-2-3 Distància (ID)

Certificat de nivell intermedi de català Certificat B de la SPL

Curs de Suficiència 3 (S3)
Curs de Suficiència 1-2 (CS)
Curs de Suficiència 1-2-3 (SS)
Curs de Suficiència 3 Distància (SC)
Curs de Suficiència 1-2-3 Distància (SD)

Certificat de nivell de suficiència de català

Certificat C de la SPL

Curs Superior (D)

Certificat de nivell superior de català

Certificat D de la SPL

CERTIFICATS ALS AUTOAPRENENTS

El Consorci per a la Normalització Lingüística expedeix un certificat d’assistència als autoaprenents matriculats a un Centre o Servei Obert que hagin realitzat un mínim de 30 hores de permanència al Centre o Servei.

Si l'autoaprenent vol un certificat d’assoliment, s'haurà d’adreçar als organismes que n’expedeixen, ja que el Consorci per a la Normalització Lingüística no certifica ni el pla de treball de l’autoaprenent ni l’assoliment de l’autoaprenentatge.

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e:
cpnl@cpnl.org