Aprèn català

Pàgina inicial

Aprèn català
Nivells dels cursos
Cursos presencials
Cursos a distància
Centre Obert
Xarxa de centres oberts
Certificats
Oferta de cursos
Llengua i immigració
Manuals i mètodes
Informació per a la matrícula
Preus dels cursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses,
organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Vols aprendre català?

El Consorci per a la Normalització Lingüística té una oferta de cursos de català de tots els nivells, presencials i a distància, anuals, semiintensius i intensius, des del centre obert (autoaprenentatge

NIVELL BÀSIC I NIVELL ELEMENTAL: CURSOS ORIENTATS A LA LLENGUA ORAL

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar la comprensió i l’expressió oral de la llengua catalana. S’hi treballen, principalment, les capacitats d’entendre el català i de parlar-lo.

L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la comunicació oral entre les persones.

Els objectius d’aprenentatge es reparteixen en 6 graus de 45 h o en 3 graus de 90 h.

Als cursos Bàsic 3 (B3) i Bàsic-Elemental (BE) els correspon el Certificat de nivell bàsic de català, equivalent al certificat A1 de la Secretaria de Política Lingüística.

Als cursos Elemental 3 (E3) i Curs elemental (CE) els correspon el Certificat de nivell elemental de català, equivalent al certificat A2 de la Secretaria de Política Lingüística.

NIVELL INTERMEDI I NIVELL DE SUFICIÈNCIA: CURSOS ORIENTATS A LA LLENGUA ESCRITA

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, que volen aprendre l’expressió escrita i millorar l’expressió oral de la llengua catalana. En aquest cicle formatiu es treballen les capacitats d’entendre, parlar i escriure el català en les situacions comunicatives més freqüents i quotidianes.

L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la comunicació oral i escrita entre les persones.

Els objectius d’aprenentatge del nivell de suficiència es reparteixen en 6 graus de 45 h o en 3 graus de 90 h.

Als cursos Intermedi 3 (I3), Intermedi-Suficiència (IS) i Curs intermedi 1-2-3 (II), els correspon el Certificat de nivell intermedi de català, equivalent al certificat B de la Secretaria de Política Lingüística.

Als cursos Suficiència 3 (S3), Curs de suficiència 2-3 (CS) i Curs de suficiència 1-2-3 (SS), els correspon el Certificat de nivell de suficiència de català, equivalent al certificat C de la Secretaria de Política Lingüística.

NIVELL D: CURS DE PERFECCIONAMENT

El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Els objectius d’aprenentatge del nivell superior s’imparteixen en cursos de 90, 100 o 120 hores.

Als cursos de nivell D els correspon el Certificat de nivell superior de català, equivalent al certificat D de la Secretaria de Política Lingüística.

ALTRES CURSOS
Cursos d’orientació específica Adreçats a professionals de sectors determinats: atenció al públic, curs de locució, redacció de textos...
Cursos de llenguatge
d’especialitat
Adreçats a sectors professionals amb llenguatges d’especialitat propis: llenguatge administratiu, jurídic, comercial...
Cursos complementaris Adreçats a persones amb necessitats concretes d’aprenentatge: grups de conversa per desenvolupar la fluïdesa, tècniques de redacció...

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e:
cpnl@cpnl.org