Pàgina inicial

Serveis a empreses, organitzacions i ens locals
Llengua i immigració
Recursos lingüístics per sectors
Immobiliàries i construcció
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

En català, una decisió estratègica
  • per millorar la qualitat dels serveis
  • per millorar la relació amb els usuaris
  • per guanyar competitivitat

és imprescindible

  • dedicar una atenció preferent a les estratègies de comunicació
  • emprendre una planificació lingüística que incorpori i incrementi el català en les comunicacions

El Consorci per a la Normalització Lingüística, amb l'objectiu de facilitar l'ús del català a les empreses, les organitzacions i els ens locals de Catalunya, disposa d'una metodologia de planificació lingüística que facilita una gestió eficaç.

Consta de diferents fases:

  • anàlisi de la situació
  • diagnòstic de necessitats
  • definició d'objectius
  • pla d'actuacions a mida
  • avaluacions periòdiques

Per executar el pla de normalització lingüística, el Consorci ofereix un conjunt de serveis i recursos per aplicar a la comunicació i als recursos humans.

Serveis per a la comunicació:

Serveis per als recursos humans:

Més de 400 professionals especialistes i 130 oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística, a tot Catalunya, al vostre servei.

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org