Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Recursos lingüístics per sectors
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Assessorament
a la xarxa
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana
Convencions formals
Noms de lloc i de persona

Consorci per a la Normalització Lingüística
S'atenen consultes lingüístiques i terminològiques, sobre recursos lingüístics, sobre normativa legal, etc. personalment, per telèfon, fax o correu electrònic.
http://www.cpnl.org/directori.htm

Direcció General de Política Lingüística
Per resoldre dubtes sobre lèxic, terminologia, gramàtica, convencions gràfiques, redacció de documents, criteris de traducció, noms de lloc i de persona i bibliografia específica.
http://cultura.gencat.net/llengcat/sial/menuas.asp

TERMCAT
Servei de consultes. Per a professionals que treballen en l'elaboració, la traducció o la correcció de textos d'especialitat.
Servei de documentació. Assessorament bibliogràfic i documental d'interès terminològic i recerques documentals sectorials per als projectes terminològics.
http://www.termcat.net/serveis/serv_ca/consult.htm

UOC. Dubtes més freqüents
Base de dades que recull qüestions concretes i puntuals que cal tenir en compte a l'hora d'expressar-se en català i que en general són les que ens fan dubtar més.
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/
glossari_entrades.glossari

Agència EFE. Català en línia
Informació bàsica sobre la llengua de manera esquematitzada i alguns casos conflictius que, encara que siguin normatius, cal remarcar perquè poden presentar dificultat o perquè sovint els usuaris dubten a l’hora d’aplicar-hi els coneixements.
http://www.efe.es/catalunya/clinia/

Logo IEC

Institut d'Estudis Catalans
L'Oficina de Consultes de la Secció Filològica de l'IEC atén consultes lingüístiques i sobre normativa en general, provinents bàsicament i prioritàriament, dels serveis lingüístics institucionals.
http://www.iec.es/institucio/presidencia/Sereiec/oficinaconsultes/
oficonsultes.htm

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org