Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Models de
documents
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana
Convencions formals
Noms de lloc i de persona

  Lèxic i documents per a fleques i pastisseries
És una eina de consulta àgil per als professionals de les fleques i les pastisseries que volen utilitzar el català com a llengua de treball. Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca.
http://www.cpnl.org/recursos/lexicpa/index.htm

META- Materials Esportius de Treball Administratiu
Programa informàtic per a la redacció dels documents administratius de gestió esportiva de manera automatitzada. Conté models de documents d'ús habitual a les federacions i clubs, un recull de terminologia, lèxic i fraseologia esportives; tractaments protocol.laris, abreviatures i sigles.
Descàrrega del programa

Manual de documents per a les AMPA
Plantilles de documents i exemples de la documentació més habitual que genera una AMPA: inici de curs, activitats extraescolars, memòria i projecte, sol·licituds de subvencions i ajuts, documents comptables i de gestió administrativa, i final de curs.
http://www.cpnl.org/recursos/ampa.htm

Manual de documents per a l'empresa
Manual de documents per a l'empresa (MDE) és una aplicació informàtica per a Windows 95/98. Aquest programa permet elaborar i imprimir la documentació que usualment generen les empreses en les seves activitats comercial i administrativa.
http://www.gencat.net/ctc/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/index.html

Contractes de treball (en format PDF)
Totes les modalitats vigents dels contractes laborals consultables en línia al web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. S'hi accedeix des de l'apartat
Contractes de treball de la pàgina inicial. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.
http://www.gencat.net/treball

Menú a la carta
Menualacarta.net permet elaborar cartes de restaurant en català i, a més a més, afegir-hi la traducció de fins a cinc llengües més (castellà, anglès, alemany,
italià i francès).

http://www.menualacarta.net

Formularis jurídics en llengua catalana
Pàgina del Servei Lingüístic del Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya on trobareu models de documents organitzats en formularis específics.
http://www.cicac.org/sl/

Recull de documents administratius
Documents bàsics de l'administració universitària elaborat pel Gabinet de Llengua Catalana de la UAB. Conté models, exemples, criteris de redacció, remarques i fraseologia específica de cada document, i es presenta en format HTML i PDF.
http://www.softcatala.org/prog101.htm

Documents administratius universitaris (DAU)
Col.lecció de models estandarditzats de documents administratius de la Universitat de Barcelona. Conté informació sobre qüestions d'estil del llenguatge administratiu.
http://www.ub.es/slc/assess/cons.htm
Descàrrega en format PDF: http://www.ub.es/slc/assess/dau.pdf

Fitxer Lingüístic. Documents
L'objectiu del Fitxer lingüístic és resoldre els dubtes i els errors més freqüents a l'hora de redactar en català i establir els criteris lingüístics i estilístics, i difondre els models de documents propis del llibre d'estil de la Universitat Politècnica de Catalunya.
http://www2.upc.es/slt/fl/documents/indexdoc.html
http://www.softcatala.org/prog111.htm

Models d'expedients administratius
Pàgina de la Direcció General d'Administració Local adreçada especialment als ens locals per facilitar la gestió d'expedients administratius. Conté indicacions sobre el procés i models d'expedients de personal, patrimoni, serveis, contractes i hisendes locals entre d'altres.
http://www.gencat.net/sial/exp0.htm

Redacció de textos
Breu reflexió a l'entorn d'alguns criteris que cal tenir en compte abans de traslladar les idees que volem transmetre al paper o a la pantalla de l'ordinador. Repassa tres moments del procés de redacció per ordenar una mica les idees: Abans d’escriure, Mentre redactem i Després d’escriure.
http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-3-redaccio/index.html

 

Recull Administratiu de Banca i Estalvi
Publicació electrònica en format PDF formada per tres blocs de continguts:
Símbols i abreviatures inclou
• Vocabularis i expressions
• Documents financers
http://www.comfia.net/catalunya/publicac/norma.htm

Impresos i formularis sobre l'habitatge
Al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge hi ha models de documents relacionats amb l'adquisició d'habitatges, la promoció, la rehabilitatció, etc.
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/impresos_formularis.jsp

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org