Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Recursos lingüístics per sectors
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Terminologia i
fraseologia
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana
Convencions formals
Noms de lloc i de persona

cercaterm

Cercaterm
Servei de consultes terminològiques en línia. Permet fer consultes en català, castellà, francès i anglès sobre les diverses àrees d’especialitat.
http://www.termcat.es/cercaterm

neoloteca

Neoloteca
Diccionari en línia de termes normalitzats. S'hi poden consultar més de 4.000 neologismes tècnics i científics amb la definició i les equivalències en altres llengües.
http://www.termcat.es/neoloteca

biblioteca

Biblioteca terminològica
Per consultar les obres de terminologia tècnica i científica en català. Inclou unes 900 referències bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics i materials de divulgació que contenen terminologia en català.
http://www.termcat.es/biblioteca

Cercamots
Motor de cerca terminològic multilingüe que conté els termes dels vocabularis bàsics elaborats pels serveis lingüístics de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya: òptica i optometria, construcció, restauració arquitectònica, academicoadministratiu, telecomunicació, enginyeria industrial, termodinàmica, enginyeria electrònica, lògica, medi ambient, fisiologia animal, fotoquímica, dret administratiu.
http://www2.upc.es/cercamots

UBTerm
Base de dades terminològica de la Universitat de Barcelona. Conté els termes de tots els vocabularis i diccionaris elaborats i publicats pel Servei de Llengua Catalana.
http://161.116.118.50/tdweb/tdwmarcs.htm

Català en línia
Informació bàsica sobre la llengua de manera esquematitzada i alguns casos conflictius que, encara que siguin normatius, cal remarcar perquè poden presentar dificultat o perquè sovint els usuaris dubten a l’hora d’aplicar-hi els coneixements. Ofereix la consulta de nous termes.
http://www.efe.es/catalIunya/clinia/

Cercamots
Aplicació informàtica d'Eumo Editorial que opera sobre una base de dades constituïda pels 17.305 mots que figuren com a entrades en el Primer Diccionari. Permet d'extreure llistes de mots que compleixen unes determinades condicions pel que fa a la grafia i/o a la categoria gramatical, i preparar-hi exercicis.
http://www.eumoeditorial.com/programes/cercamots.html

  Jocs de mots
Aplicació informàtica ludicodidàctica que inclou diversos jocs (encreuats, sopes de lletres, “penjats”, jocs de memòria, “el dau ballarí”) que tenen com a base les entrades del Primer Diccionari d'Eumo Editorial.
http://www.eumoeditorial.com/programes/jocsmots.html

Refranys de la nostra terra
Recull de refranys catalans, agrupats per temes, que formen part del llibre "5.000 refranys de nostra terra" de Josep Pujol i Vila.
http://www.fut.es/~jpv

Paremiologia catalana

Recull de modismes i frases fetes  
Web amb modismes i frases fetes. Recull aquelles expressions que són la combinació d'un seguit de paraules que no s'expliquen pel recte significat de cada una d'elles, sinó que prenen una nova significació.
http://perso.wanadoo.es/victor.pamies/Paremiol.htm

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org