Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Correcció i
traducció
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana

Convencions formals
Noms de lloc i de persona

Traductor català-castellà, català-anglès i català-francès
La filial del grup Comprendium a Barcelona ha creat un web gratuït de traducció automàtica on es poden traduir textos breus i pàgines web en 21 direccions de traducció, entre les quals hi ha català«castellà, català«anglès i català«francès, així com castellà«anglès i castellà«francès.
http://www.comprendium.es

  Traductor InterNOSTRUM
Servei gratuït de traducció automàtica castellà-català

Dissenyat pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant per encàrrec de la CAM. Es tracta d'un sistema de traducció automàtica del castellà al català amb les seves variants dialectals.
http://www.internostrum.com/

WordCorrect
Corrector ortogràfic i gramatical per a Microsoft Word, WordPerfect, Lotus AmiPro, Claris Works i QuarkXPress. Conté diccionaris temàtics, de barbarismes, de sinònims i antònims. Inclou una ajuda gramatical per resoldre els errors del text.
http://www.market-way.net/wordcorrect/

  Traduït.com
Traduït és una empresa de serveis de traducció i tractament lingüístic en línia que gestiona projectes de tota dimensió i complexitat. Coordina una xarxa de col·laboradors, incloent-hi nadius de cada llengua.
http://www.traduit.com/cat/index.html

Traductor SALT
Programa de traducció i correcció en la nostra llengua, del Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/

AutomaticTrans
Automatic Translation Server és un servidor de traducció en línia per a empreses i particulars que admet diversos formats de text.
http://www.automatictrans.es/catala/index.htm

Català en línia
Informació bàsica sobre la llengua de manera esquematitzada i alguns casos conflictius que, encara que siguin normatius, cal remarcar perquè poden presentar dificultat o perquè sovint els usuaris dubten a l’hora d’aplicar-hi els coneixements. Ofereix un el traductor automàtic d'AutomaticTrans.
http://www.efe.es/catalunya/clinia/

  Ampersand
AMPERSAND presta serveis integrals de traducció a les principals empreses i institucions nacionals i internacionals i a grans agències de traducció d'arreu del món. Es poden demanar pressupostos i traduccions en línia.
http://www.ampersand.es/ca/default.htm

Directori de diccionaris de traducció en línia
Base de dades que aplega diccionaris de traducció bilingües i multilingües en línia. Conté més de cent referències entre les quals hi ha el Vocabulari del pàdel, el Lèxic de la fusteria i el Lèxic de l'oferta immobiliària.
http://www.lexicool.com/

Diccionaris en línia
Web que aplega diversos diccionaris que ja hi ha avui dia en línia, en diverses llengües (català, espanyol, anglès, francès, suahili, finès, grec, italià, portuguès, llatí, rus, etc.).
Pel que fa al català, permet fer consultes al diccionari d'Enciclopèdia Catalana.
http://www.foreignword.com/

Logos
Logos és un portal multilingüe de e-traducció que inclou diversos serveis en línia: diccionari general, diccionari per a nens, conjugador de verbs, biblioteca de paraules, anegrames, mots encreuats, glossaris, etc.
http://www.logos.it/lang/transl_ca.html

Traduïm
Traduïm és un portal dedicat al món de la traducció orientat a professionals, estudiants i a tots aquells que s'interessen per la traducció i el llenguatge.
http://www.traduim.com

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (en format PDF)
Criteris eminentment pràctics per resoldre diferents qüestions de llengua a l'hora de traduir els textos jurídics normatius, com ara lleis, reglaments, contractes d'adhesió...Conté un annex amb una llista d'equivalències entre el castellà i el català de terminologia i fraseologia jurídica i administrativa.
http://cultura.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm#criteris2

Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims (en format PDF)
Propostes per resoldre homogèniament els problemes de traducció, entre el català i el castellà, que presenten els noms propis i els noms oficials en els textos de l'Administració, que també poden ser útils per als textos d’altres organismes.
http://cultura.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm#criteris

Associació de Traductors i d'Intèrprets de Catalunya (ATIC)
Conté informació sobre: activitats, agenda, butlletí, borsa de treball i les preguntes més freqüents. Llista de membres de l'ATIC amb adreça electrònica. Inclou una extensa relació d'enllaços relacionats amb llengua i traducció.
http://www.atic.cc/cat/enlla.htm

  Associació TRIAC
TRIAC (Traductors i Intèrprets Associats pro Col·legi) és una associació de professionals creada l'any 1995 que té com a objectiu principal la creació del Col·legi Oficial de Traductors i d'Intèrprets de Catalunya. La funció del col·legi serà regular, protegir i millorar la professió, a més de combatre les dificultats professionals del col·lectiu de traductors.
http://www.traductors.com

  Agrupación de Centros Especializados en Traducción (ACT)
Associació espanyola que agrupa agències i serveis especialitzats en la prestació de serveis de traducció. Conté una fitxa de cada empresa associada, notícies de l'associació, enllaços, estatuts i reglament.
http://www.act.es/home.htm

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org