Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Convencions
formals
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana
Convencions formals
Noms de lloc i de persona

Aspectes puntuals de llengua
Pàgina web molt pràctica per resoldre els dubtes més freqüents en l'ús de convencions gràfiques en els textos administratius: abreviatures, símbols, majúscules i minúscules, tipus de lletra, dates, hores, etc.
http://www.cpnl.org/recursos/abreviatures.htm

Assessorament lingüístic
Web de la Direcció General de Política Lingüística que permet resoldre dubtes sobre abreviacions, majúscules i minúscules, tractaments protocol.laris, noms de lloc i de persona, etc.
http://cultura.gencat.net/llengcat/sial/menuas.asp

Abreviacions (en format PDF)
Treball revisat i aprovat per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, dividit en dos blocs. En el primer s’analitzen els diferents tipus d’abreviacions (abreviatures, sigles i acrònims, i símbols): definició, formació, representació gràfica, pronunciació, recomanacions d’ús... El segon és un recull de les abreviacions més usuals amb una ordenació alfabètica doble: per la paraula o l’expressió completa i per l’abreviació.
http://cultura.gencat.net/llengcat/publicacions/abrevia/index.htm

Majúscules i minúscules (en format PDF)
Proposta que presenta la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu per unificar l’ús de les majúscules i les minúscules en els textos de l’Administració.
http://cultura.gencat.net/llengcat/publicacions/majus/index.htm

Convencions formals
Per resoldre els dubtes més freqüents sobre abreviacions, enumeracions, escriptura dels numerals, fórmules matemàtiques, majúscules i minúscules, noms de lloc i noms de persona, ordenació alfabètica en català, tractament de masculins i femenins.

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html

Fitxer Lingüístic. Criteris
El Fitxer lingüístic (FL) és una publicació electrònica que difon criteris lingüístics i models de documents de la UPC.
http://www2.upc.es/slt/fl/

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org