Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Assessorament lingüístic
Noms de lloc
i de persona
Assessorament a la xarxa
Models de documents
Diccionaris i vocabularis
Terminologia i fraseologia
Correcció i traducció
Gramàtica catalana
Convencions formals
Noms de lloc i de persona

Portada de la publicació

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya és una obra que recull gairebé 40.000 topònims oficialitzats i que, d'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de 1998, ha de ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació guies de viatge i altres productes informatius.
http://www.gencat.net/ptop/documentacio/llengua/nomenclator.htm

Assessorament lingüístic
Web de la Direcció General de Política Lingüística que permet resoldre dubtes sobre abreviacions, majúscules i minúscules, tractaments protocol.laris, noms de lloc i de persona, etc.
http://cultura.gencat.net/llengcat/sial/menuas.asp

Institut d'Estadística de Catalunya
Codis i nomenclatures territorials: municipis de Catalunya, comarques
Noms dels nadons
Noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya
http://www.idescat.es

Base toponímica de Catalunya 1: 250.000
El web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya inclou una base toponímica de Catalunya a escala 1: 250.000. Conté una selecció de la toponímia major de Catalunya.
http://www.icc.es/toponimia/toponimia.html

 

Nomenclàtor dels carrers de la ciutat de Barcelona
Web que permet conèixer la història dels carrers de Barcelona. També permet fer cerques dels noms dels carrers.
http://www.bcn.es/nomenclator


Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears
Web que permet consultar en línia el Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears. Es tracta d'un treball realitzat pel Gabinet d'Onomàstica i el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, l'any 2001.
http://www.bibiloni.net/toponimiabalear

Municipis de la Comunitat Valenciana
Web de la Generalitat Valenciana amb els noms dels municipis de la comunitat valenciana ordenats alfabèticament.
http://www.cult.gva.es/DGOIEPL/SALT/salt_topo.htm


 

Santoral català
Noms bíblics catalans i no catalans amb informació sobre el santoral. Inclou també noms d'altres procedències.
http://esglesia.net/santoral

 

 

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org