Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Aprendre català
Català:
nivell inicial
Autoaprenentatge
Català: nivell inicial
Català: nivell mitjà i avançat
Llocs on aprendre català

Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza anualment cursos presencials i a distància de tots els nivells.
http://www.cpnl.org/ensenyament/presencials.htm

Intercat. Guia de conversa universitària anglès-català
(English-Catalan, a University Phrase Book)
Guia de conversa multimèdia. Es poden escoltar els mots i les frases en català i anglès. També conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.

http://www.intercat.gencat.es/Menu.html

LingCat
Informació sobre la llengua catalana per a participants en programes d'intercanvi.
http://www.intercat.gencat.es/lingcat/index.htm

Recursos per aprendre català
Relació de materials útils per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris). Bibliografia ordenada per nivells d'aprenentatge.
http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/recursos.htm

Curs d'autoaprenentatge de nivell B de català 
Curs interactiu d'Autoaprenentatge de nivell B de català a través d'Internet elaborat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a les organitzacions i els professionals vinculats en aquest àmbit.
http://www.gencat.net/justicia/serveis/linguistic/formar/curcat/index.htm

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges i comencem a parlar
Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu.
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm

Catacroc
Exercicis de català de nivell inicial elaborats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Disponibles per ftp: ftp://ftp.uab.es/pub/docs/Catacroc/


 

Fundació Paulí Bellet
La  Fundació és una institució dedicada a la projecció de la llengua i cultura catalanes als Estats Units d'Amèrica. El web conté un resum de gramàtica catalana, exercicis, diàlegs i recursos en català. La pàgina és en català i en anglès.
http://www.sola-sole.com/

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org