Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Recursos lingüístics per sectors
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Certificats de
llengua catalana

Certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística
A les pàgines específiques d'ensenyament del català hi trobareu informació sobre els certificats que es poden obtenir per a cada modalitat d'aprenentatge.
Descàrrega en format PDF: http://www.cpnl.org/ensenyament/nivells.pdf

Certificats de la Direcció General de Política Lingüística
Conté informació sobre les convocatòries de proves, els certificats de llengua catalana i les equivalències amb altres certificats.
http://cultura.gencat.net/llengcat/certific/index.htm

Certificat de traducció i interpretació jurades
Certificat per a l'habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català. Acredita les capacitats i els coneixements necessaris per a la traducció i la interpretació de textos juridicoadministratius.
http://cultura.gencat.net/llengcat/certific/tij.htm

Junta Avaluadora de Català (JAC)
Informació sobre la convocatòria de proves de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per als certificats A, B, C, D, E i sobre la convocatòria de correctors i examinadors.
http://web2.caib.es/owa/G01.UO_Datos?P_CodUOS=314

Actualitat

Nova regulació de l'avaluació i la certificació de coneixements de català

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 29 de maig de 2001el decret que regula l'avaluació i la certificació de coneixements de català, al marge de l'ensenyament reglat de la llengua. El decret, que serà publicat al DOGC d'aquí a pocs dies, estableix cinc nivells de coneixement de llengua, segons les directrius que fixa el Consell d'Europa per a l'avaluació de llengües modernes. El nou sistema, que serà efectiu l'any 2002, unifica els certificats actuals (els de la Junta Permanent de Català i els del Certificat internacional de català) i encomana a la Direcció General de Política Lingüística la convocatòria i administració de les proves i l'expedició dels certificats; en conseqüència, deroga la Junta Permanent de Català, que fins ara era l'organisme que exercia aquestes funcions.

Normativa reguladora dels nivells i els certificats de coneixement de l'aranès

El DOGC núm. 3398 de 29 de maig de 2001 publica la Resolució de la Sindicatura d'Aran de 3 de maig, per la qual s'aprova la normativa reguladora dels nivells i els certificats que expedeix el Consell General d'Aran sobre coneixement d'aranès. Podeu consultar-ne el text a la pàgina web Llengua catalana

Descàrrega en format PDF: http://cultura.gencat.net/llengcat/aran/docs/certresol.pdf

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org