Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Promoció del català
Subvencions i ajuts
Campanyes
Subvencions i ajuts
Premis i concursos
Entitats
Exposicions

 
 
Subvencions convocades per la Secretaria de Política Lingüística
Relació de les subvencions vigents que convoca la Secretaria de Política Lingüística per al foment de l'ús social de la llengua catalana i per a l'augment del coneixement del català.
http://cultura.gencat.net/llengcat/ajuts/index.htm

Subvencions del Departament de Treball, Comerç, Consum i Turisme per afavorir la presència de les empreses a Internet

  • L'objectiu és impulsar les iniciatives que portin a terme les entitats sense ànim de lucre i les petites empreses comercials detallistes per a la promoció i comercialització dels seus productes, serveis o imatge, mitjançant la confecció, optimització i/o promoció de pàgines web. La condició principal per a l'obtenció de l'ajut és que el web tingui una versió íntegra en català, sense pàgines en construcció.
    http://www.gencat.net/diari/3831/03048032.htm (Punt 7)

Ajuts i subvencions per al foment de l'ús del català
Base de dades on es poden consultar els ajuts i les subvencions que convoca el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La consulta es fa a través de la base de dades SAC (Sistema d’Atenció al Ciutadà).
http://cultura.gencat.net/ajuts/

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org