Pàgina inicial

Recursos lingüístics
Assessorament lingüístic
Aprendre català
Certificats de llengua catalana
Promoció del català
Serveis lingüístics
Internet i informàtica
Cultura i lleure
Sociolingüística
Legislació lingüística
Altres directoris de recursos
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Serveis lingüístics
Universitats
Administració pública
Universitats
Col.lectius professionals
Esports

Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana
El Servei de Llengua Catalana ha estat creat per contribuir a la normalització lingüística de la UB en tots els àmbits: investigació, docència, i administració i serveis.
http://www.ub.es/slc/servei.htm

Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de la Llengua Catalana
El Gabinet de Llengua Catalana és un servei que vetlla per l'ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb la política lingüística dels seus òrgans de govern.
http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/

Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia (SLT)
L'SLT té com a missió donar suport lingüístic a la comunitat universitària per mitjà d'una oferta diversificada de serveis multilingües que doni resposta a les necessitats de la institució i que permeti augmentar la qualitat dels seus usos comunicatius, amb una especial atenció a la consolidació de l'ús del català com a llengua pròpia de la UPC en tots els àmbits i dins del procés de normalització lingüística que afecta la nostra societat.
http://www.upc.es/slt

Universitat de Lleida. Servei de Llengua i Terminologia
El Servei de Llengua i Terminologia ofereix els següents serveis: formació en llengua catalana, assessorament lingüístic i actuacions de dinamització.
http://www.udl.es/arees/slt

Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes
El Servei de Llengües Modernes us ofereix assessorament lingüístic, formació lingüística i promoció de la llengua en l'àmbit universitari.
http://www.udg.edu/llengues/

Serveis lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya
L’objectiu d’aquesta pàgina web és oferir recursos lingüístics que ajudin els usuaris a l’hora d’elaborar tota mena de textos: cartes, informes, missatges de correu electrònic, pàgines web, etc. La informació està organitzada per àmbits de treball: tipus de textos, criteris generals de llengua, vocabularis i informació diversa relacionada amb la llengua.
http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/intro.html

Universitat de Vic. Aula d'Autoaprenentatge
L'Aula d'Autoaprenentatge de la UV és un servei destinat a l'autoformació en llengües, concretament en català, en francès, en anglès i en alemany.
http://www.uvic.es/aula

Fundació Blanquerna. Autoaprenentatge de llengües
La Fundació Blanquerna és una entitat privada membre cofundadora de la Universitat Ramon Llull. El Servei de Llengua és un servei obert a tota la comunitat universitària amb l'objectiu de donar suport lingüístic per a l'ús de la llengua pròpia i per a la interacció amb d'altres llengües en els àmbits docent, administratiu i investigador.
http://www.blanquerna.url.es/inici.asp?id=fundacio.serveisgenerals

Universitat Pompeu Fabra. Gabinet Lingüístic
Informació de tots els serveis que ofereix aquest gabinet a la comunitat universitària: assessorament lingüístic, formació, voluntariat lingüístic, etc.
http://www.upf.es/grec/gl/index.htm

ESADE. Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic d'ESADE posa al vostre abast tots els butlletins lingüístics Ep! Parlem-ne..., d'aparició mensual; una extensa base de dades actualitzada, amb terminologia específica i equivalències en diverses llengües; una relació de les publicacions més rellevants del Servei; informació sobre els recursos multimèdia per aprendre català, i alguns enllaços útils relacionats amb la llengua.
http://www.esade.es/sl/

Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic 
El Servei Lingüístic ofereix serveis de correcció i traducció i informa sobre recursos lingüístics en línia, legislació lingüística, convocatòries d'ajuts a la recerca en català i normalització del nom i el cognom.
http://www.uib.es/secc6/slg/index.html

Universitat Jaume I. Servei de Llengües i Terminologia
El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) té com a objectiu la promoció del català i la realització de totes aquelles activitats que vagin adreçades a la seva recuperació en l'àmbit universitari.
http://sic.uji.es/uji/org/slt.htm

Universitat de València. Servei de Normalització Lingüística
El Servei de Normalització Lingüística porta a terme tasques de traducció i correcció de textos, organitza activitats docents de capacitació, perfeccionament i reciclatge per a postgraduats i per al personal de la Universitat de València i planifica campanyes destinades a incrementar l'ús del català en tots els àmbits i activitats de la Universitat.
http://www.uv.es/~snl/

Universitat Politècnica de València. Servei de Normalització Lingüística
El Servei de Normalització Lingüística de la UPV és un servei d'assessorament lingüístic la funció del qual és coordinar el procés de normalització lingüística en el si de la Universitat Politècnica.
http://www.upv.es/snl/

Universitat d'Alacant. Secretariat de Promoció del Valencià
El Secretariat de Promoció del Valencià (SPV) és l’òrgan de la Universitat d’Alacant (UA) que s’encarrega de desplegar la política lingüística de promoció del valencià i d’atendre les necessitats dels membres de la comunitat universitària referides al valencià i a l'ús del valencià en la Universitat.
http://www.ua.es/spv/spv.html

Xarxa d'Universitats. Institut Joan Lluís Vives
L'Institut Joan Lluís Vives és una xarxa d'universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra que coordina la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia l'ús de la nostra llengua.
http://www.vives.org/com/llengua/

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org