Pàgina inicial

Serveis a empreses, organitzacions i ens locals
Recursos lingüístics per sectors
Administració local
Àmbit jurídic i judicial
Immobiliàries i construcció
Sanitat
Entitats
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Immobiliàries i construcció

Lèxic de l’oferta immobiliària
Recull de 200 termes amb les equivalències català-castellà i les abreviatures usades en la redacció d'anuncis publicitaris breus.
Consorci per a la Normalització Lingüística.
http://www.cpnl.org/recursos/immobiliaries.htm

  Lèxic i bibliografia per a l’activitat immobiliària
http://cultura.gencat.net/llengcat/sector/lexic_immob.pdf

  Diccionari visual de la construcció
Diccionari de ports i costes
Diccionari d’hidrologia subterrània
Diccionari de carreteres
http://www.gencat.net/ptop/llengua/index.htm

  Lèxic de materials de la construcció
http://www.gencat.net/dict/serveis/servling/construc.htm

Lèxic per a instal.ladors
Recull de 1063 termes amb les equivalències català-castellà de l'àmbit dels instal.ladors i les activitats professionals relacionades. Elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Associació Professional d'Empreses d'Electricitat, Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins de Terrassa.
http://www.cpnl.org/recursos/installa.cat.htm

Lèxic de la fusteria
http://www.cpnl.org/recursos/fusteria.htm


  Models de formularis relacionats amb l’habitatge
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/ptop/plahabit/index.htm

Contractes de treball (en format PDF)
Totes les modalitats vigents dels contractes laborals consultables en línia al web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. S'hi accedeix des de l'apartat
Contractes de treball de la pàgina inicial. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.
http://www.gencat.net/treball

Models de documents administratius (per a Word 6.0)
Plantilles de Word 6.0 de diferents documents: acta de reunió, carta, certificat, convocatòria de reunió, informe i sol.licitud. Es poden personalitzar segons les necessitats de cada usuari. Elaborats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
http://www.gencat.net/ptop/llengua/document/mdoc.htm

Formularis jurídics en llengua catalana
Pàgina del Servei Lingüístic del Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya on trobareu models de documents organitzats en formularis específics.
http://www.cicac.org/sl/

 

 
ENLLAÇOS D'INTERÈS

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org