Pàgina inicial

Recursos lingüístics per sectors
Administració local
Àmbit jurídic i judicial
Immobiliàries i construcció
Sanitat
Entitats
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

Àmbit jurídic i judicial

Addenda (en format PDF)
Butlletí d'informació lingüística de l'àmbit jurídic i judicial de les comarques de Girona. Informa de les novetats en matèria de llengua: documentació, formació, textos legals, opinions, webs d'interès, etc.
http://www.cpnl.org/xarxa/CNLgirona/addenda/index.htm

Contractes de treball (en format PDF)
Totes les modalitats vigents dels contractes laborals consultables en línia al web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. S'hi accedeix des de l'apartat
Contractes de treball de la pàgina inicial. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.
http://www.gencat.net/treball

Models de documents administratius (per a Word 6.0)
Plantilles de Word 6.0 de diferents documents: acta de reunió, carta, certificat, convocatòria de reunió, informe i sol.licitud. Es poden personalitzar segons les necessitats de cada usuari. Elaborats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
http://www.gencat.net/ptop/llengua/document/mdoc.htm

Formularis jurídics en llengua catalana
Pàgina del Servei Lingüístic del Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya on trobareu models de documents organitzats en formularis específics.
http://www.cicac.org/sl/

 

BOE en català
El BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) disposa de versions de les pàgines web en diferents llengües que es poden consultar a l'adreça web següent:
http://www.boe.es/t/cat/ayuda/traduc.php

  Pla Pilot de funcionament d'oficines judicials en català
En aquesta adreça podeu consultar la llista actualitzada de jutjats i òrgans judicials inscrits en el Pla Pilot de funcionament d'oficines judicials en català impulsat pel Departament de Justícia. Durant el temps fixat per fer-ho, aquests jutjats, amb la col·laboració dels operadors jurídics, es comprometen a redactar en català tota la documentació que generin, tant dels nous assumptes com dels existents en tramitació.
http://www.gencat.net/justicia/dgraj/plapilot.htm#llista

    Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic (CILAJ)
La CILAJ és la plataforma d’intercomunicació entre els especialistes de llenguatge jurídic i administratiu dels serveis lingüístics universitaris i actua de plataforma d’intercanvi d’experiències i inquietuds en matèria de llenguatge administratiu i jurídic.
http://www.ub.es/slc/cilaj/frames/frm_apunts.html

  Notícies Electròniques
de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de l'Advocacia Catalana.
http://cicac.org/sl/butlletins/index.htm

 

 
ENLLAÇOS D'INTERÈS

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org