Pàgina inicial

Viure en català
Agenda
Actualitat
Recull de premsa
Jocs en català
Cinema en català
Menú principal
Aprèn català
Serveis a empreses, organitzacions i
ens locals
Xarxa territorial
Recursos lingüístics
Viure en català

 

Pàgina inicial |  Directori del Consorci |  Mapa del web |  Escriu-nos

índex per dates

índex per temes

Sabadell, 3 de maig de 2004

L'índex de presència del català a Sabadell és de 67

El Centre de Normalització Lingüística de Sabadell ha presentat els resultats de l'estudi Ofercat sobre la presència de llengua catalana a la ciutat. Segons aquest estudi, l'índex de presència de llengua catalana a Sabadell és de 67, en una escala que va del 0 al 100.


Miquel Pueyo i Carme Forcadell

L'Ofercat és un instrument informàtic que avalua la implantació de la llengua catalana en un territori determinat. El resultat és una radiografia de la presència del català que hi ha a la ciutat, i es presenta en un índex numèric i múltiples gràfics. Aquesta presència pública s'observa a partir d'un conjunt d'indicadors (124) que fan referència a la retolació, a les comunicacions escrites i a l'atenció oral que pot rebre un ciutadà en la seva vida quotidiana.

S'observen cinc sectors: Administració pública, Economia, Societat i oci, Mitjans de comunicació i Ensenyament i sanitat.

En l'estudi de Sabadell, els sectors que tenen uns resultats més alts són Ensenyament i sanitat (88) i Administració pública (80), mentre que Economia (61) i Mitjans de comunicació (41) obtenen els índexs més baixos.


Si comparem el resultat amb el de la resta de poblacions on s'ha fet l'estudi, l'índex Ofercat situa Sabadell pràcticament al mateix nivell que Tarragona (68) i Lloret (67), per sota d'Olot (80), Tremp (78), Manresa (78), Lleida (73) i Reus (72) i per sobre del districte barceloní de Ciutat Vella (61) i de Santa Coloma de Gramenet (51).

L'Ofercat està pensat perquè es repeteixi regularment, de manera que es pugui analitzar l'evolució que hi ha a la ciutat.

Per a l'estudi s'han visitat 309 organitzacions o dependències, s'han observat 2.519 rètols i 1.504 pàgines, s'han fet unes 900 trucades i s'hi han invertit més de 400 hores.

Els resultats obtinguts complementen les dades sobre coneixement de la llengua que ens ofereixen els censos lingüístics i padrons i també les que ens ofereixen les enquestes sociolingüístiques, i poden ajudar a dissenyar la planificació lingüística que du a terme el Consorci per a la Normalització Lingüística i les altres institucions implicades en aquest procés.

La representativitat i l'exhaustivitat de les dades que l'Ofercat permet obtenir han aconsellat establir un programa estable d'observacions, agrupat en cicles de cinc anys.

La primera sèrie d'observacions dins del primer cicle (2001-2006) ja es va fer a Tarragona, Manresa, Tremp, Lloret de Mar i al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Sabadell va ser escollit per aplicar el programa Ofercat durant l'any 2003, juntament amb les ciutats d'Olot, Lleida, Reus i Santa Coloma de Gramenet.

+ informació

© Consorci per a la Normalització Lingüística. Tots els drets reservats.
C. de Mallorca, 272, 8è • 08037 Barcelona • Tel. +34 93 272 31 00 • Fax +34 93 487 21 67 • A/e: cpnl@cpnl.org